Avís legal

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les dades personals consignades en aquest formulari són incorporades en fitxers titularitat de l’entitat Hialí Mèdia SL i entitats vinculades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud.

En cas d’autoritzar-nos, les seves dades de contacte podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès i d’altres relacionades.

Així mateix, atès que el dret a la pròpia imatge es troba reconegut a l’article 18.1 de la Constitució regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, l’entitat Hialí Mèdia SL i entitats vinculades demanen el seu consentiment per aparèixer de forma clarament identificable en les fotografies i gravacions que puguin realitzar-se a les activitats de l’entitat, i que s’exposin públicament a la pàgina web, canals socials (Facebook, Twitter, Youtube, etc.), revistes o altres publicacions internes o de tercers. El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a l’entitat Hialí Mèdia SL Ref. Protecció de dades, Carrer Sant Jordi 51 07460 Pollença, o bé per correu electrònic a info@Hialí.cat

Si t'agrada Comparteix!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn